Miljöpolicy

Svan. Fotograf, Annika Eriksson

SN Grafiska är ett tryckeri  som satsar på framtiden där ett miljöengagemang är en naturlig del av verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete för att nå en miljömässig och hållbar tryckeriverksamhet.

Viktiga steg på vägen är:

  • Ställa högre krav på våra leverantörer
  • En kunnig- och miljömedveten personal
  • Miljöanpassad produktion med hänsyn tagen till vad som är ekologiskt riktigt samt tekniskt- och ekonomiskt möjligt
  • Reducera utsläppen i vår luft
  • Sortering- samt omhändertagande av allt avfall
  • Reducera företagets miljöpåverkan samt efterleva gällande lagar och förordningar

SN Grafiskas huvudmål i miljöarbetet är att minska kemikalieanvändningen och färg- och lösningsmedelsavfall från produktionen samt minska på antalet transporter.

Alla anställda vid SN Grafiska AB har muntligt tagit del av vår policy och skall aktivt bidra till att den uppfylls.

Thomas Eriksson
Vd, S-N Grafiska i Järfälla AB