Dataskyddspolicy

 

Hantering av uppgifterna

Personuppgifterna är tillgängliga för oss på S-N Grafiska i Järfälla AB. Vidare kan uppgifter som leveransadress och beställda produktartiklar skickas vidare till våra leverantörer i de fall vi skickar från extern part. Personuppgifter relaterade till fakturan skickas vidare via till Resurs Bank som därefter handhar betalning av varor.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av personuppgifter och känsliga personuppgifter. För att ha en giltig bokföring kan vissa uppgifter enligt lag inte alltid raderas.

Ändring eller radering av personuppgifter

Har du tidigare gett oss samtyckte att samla in och lagra dina personuppgifter så har du rätt att kontakta oss för att återkalla detta.

Det går utmärkt att kontakta oss via mejl om du har en förfrågan som avser personuppgifter. Kontakta i så fall oss från den e-post du tidigare har använt dig av när du har besökt oss, alternativt vill vi att du på annat sätt kan identifiera dig för att säkerhetsställa din identitet.

Notera att ni alltid har rätt att klaga till Datainspektionen om ni anser att vi brister i vår hantering av personuppgifter, men givetvis är vi tacksamma om ni i första hand kan kontakta oss så att vi har möjlighet att förbättra oss.

Åtgärdsplan

Om vi misstänker att något har inträffat som berör personuppgifter, exempelvis en intrångsattack mot en databas så kommer Datainspektionen att meddelas inom 72 timmar tillsammans med följande information:

 • Vilka uppgifter som berörts
 • Antalet det berör
 • Potentiella konsekvenser
 • Vidtagna åtgärda och planerade åtgärder

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som exempelvis id-stöld, bedrägerier eller diskriminering så kommer även de drabbade att bli informerade. Om vi inte anser att en sådan risk förekommer görs en bedömning från fall till fall huruvida den drabbade ska bli informerad och i så fall vilken metod som ska användas. Alla incidenter som berör personuppgifter kommer att dokumenteras.

Personuppgiftshantering gällande offert, avtal, kundmöten och beställning

Personuppgifter och relaterad information som kan samlas in vid offert, avtal, kundmöten och beställning:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Leveransadress(er)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Organisationsnummer
 • Personnummer för kunder som har enskild firma
 • Tryckfiler

Personuppgifter och relaterad information om en order eller offert lagras i vårt ekonomisystem med syfte att följa bokföringslagen samt för att upprätthålla en affärsrelation mellan kund och S-N Grafiska i Järfälla AB. Personuppgifter som är kopplade till beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen.

Vid utskick av nyhetsbrev eller liknande utskick så finns det alltid en länk längst ned för de som önskar att avregistrera sig från våra utskick.

Uppgifterna för en order samlas primärt in via det formulär som användaren själv fyller i på vår hemsida, men kan även ske via e-post, och i telefon.

Leverantörer

Personuppgifter som är relaterade till leverantörer sparas i vårt ekonomisystem i syfte att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantören och S-N Grafiska i Järfälla AB. Informationen används för att kunna kommunicera med leverantören och berör främst beställningar och priser. Informationen sparas så länge som vi anser oss ha en kundrelation eller till dess ett avtal löpt ut. Personuppgifter och relaterad information som vi lagrar gällande leverantörer:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • E-post
 • Hemsida
 • Organisationsnummer
 • Bankgiro/plusgiro

Dataskyddspolicy

Hantering av uppgifterna

Personuppgifterna är tillgängliga för oss på S-N Grafiska i Järfälla AB. Vidare kan uppgifter som leveransadress och beställda produktartiklar skickas vidare till våra leverantörer i de fall vi skickar från extern part. Personuppgifter relaterade till fakturan skickas vidare via till Resurs Bank som därefter handhar betalning av varor.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av personuppgifter och känsliga personuppgifter. För att ha en giltig bokföring kan vissa uppgifter enligt lag inte alltid raderas.

Ändring eller radering av personuppgifter
Har du tidigare gett oss samtyckte att samla in och lagra dina personuppgifter så har du rätt att kontakta oss för att återkalla detta.

Det går utmärkt att kontakta oss via mejl om du har en förfrågan som avser personuppgifter. Kontakta i så fall oss från den e-post du tidigare har använt dig av när du har besökt oss, alternativt vill vi att du på annat sätt kan identifiera dig för att säkerhetsställa din identitet.

Notera att ni alltid har rätt att klaga till Datainspektionen om ni anser att vi brister i vår hantering av personuppgifter, men givetvis är vi tacksamma om ni i första hand kan kontakta oss så att vi har möjlighet att förbättra oss.

Åtgärdsplan
Om vi misstänker att något har inträffat som berör personuppgifter, exempelvis en intrångsattack mot en databas så kommer Datainspektionen att meddelas inom 72 timmar tillsammans med följande information:

 • Vilka uppgifter som berörts
 • Antalet det berör
 • Potentiella konsekvenser
 • Vidtagna åtgärda och planerade åtgärder

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som exempelvis id-stöld, bedrägerier eller diskriminering så kommer även de drabbade att bli informerade. Om vi inte anser att en sådan risk förekommer görs en bedömning från fall till fall huruvida den drabbade ska bli informerad och i så fall vilken metod som ska användas. Alla incidenter som berör personuppgifter kommer att dokumenteras.

Personuppgiftshantering gällande offert, avtal, kundmöten och beställning
Personuppgifter och relaterad information som kan samlas in vid offert, avtal, kundmöten och beställning:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Leveransadress(er)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Organisationsnummer
 • Personnummer för kunder som har enskild firma
 • Tryckfiler

Personuppgifter och relaterad information om en order eller offert lagras i vårt ekonomisystem med syfte att följa bokföringslagen samt för att upprätthålla en affärsrelation mellan kund och S-N Grafiska i Järfälla AB. Personuppgifter som är kopplade till beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen.

Vid utskick av nyhetsbrev eller liknande utskick så finns det alltid en länk längst ned för de som önskar att avregistrera sig från våra utskick.

Uppgifterna för en order samlas primärt in via det formulär som användaren själv fyller i på vår hemsida, men kan även ske via e-post, och i telefon.

Leverantörer
Personuppgifter som är relaterade till leverantörer sparas i vårt ekonomisystem i syfte att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantören och S-N Grafiska i Järfälla AB. Informationen används för att kunna kommunicera med leverantören och berör främst beställningar och priser. Informationen sparas så länge som vi anser oss ha en kundrelation eller till dess ett avtal löpt ut. Personuppgifter och relaterad information som vi lagrar gällande leverantörer:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • E-post
 • Hemsida
 • Organisationsnummer
 • Bankgiro/plusgiro

Cookies
Vi använder oss av Google Analytics. Det är ett statistikverktyg som används för att analysera hur våra besökare använder sidan. Det innebär att information samlas in om vilka sidor du besöker, antalet klick och liknande information. IP-adress och personlig information anonymiseras automatiskt av Google för att inte göra en användare identifierbar.

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies så tolkar vi det som att du samtycker till att vi får placera cookies på din dator. Du kan själv ändra detta genom att inte tillåta cookies i webbläsaren.