Försäljningsvillkor

Sidan administreras och underhålls av S-N Grafiska i Järfälla AB. S-N Grafiska i Järfälla AB är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556728-6728. Bolagets momsregistreringsnummer är SE556678672801. Vårt huvudkontor finns på Åkervägen 5G, 177 41 Järfälla. S-N Grafiska i Järfälla AB.

Pris och betalning

Priserna på vår hemsida, www.sngrafiska.se, uppdateras kontinuerligt Moms och frakt tillkommer. Priserna förutsätter att order läggs via formulär på vår hemsida, e-post och telefonorder – samt att original i korrekt format kommer oss tillhanda i samband med beställning. Eventuella ändringar och justeringar debiteras enligt gällande prislista. S-N Grafiska i Järfälla AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd order informeras du som kund alltid och har din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.

Betalning

Vi anlitar regelbundet Resurs Bank för betalningar, för fullständiga villkor se https://www.resursbank.se

Fraktkostnad

Fraktkostnad beräknas utifrån order. Extra kostnad kan tillkomma vid delleverans eller om kund väljer att skicka till flera olika adresser. Vid större order till flera leveransadresser ber vi er kontakta oss för offert på anpassad transportlösning. Kontakta oss för att få uppgift om fraktkostnad för leverans utanför Sverige.

Leverans

Vår målsättning är alltid att order levereras inom utsatt leveranstid. Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webbshopen och skickas till beställare via e-post för att informera om att ordern är mottagen korrekt. Då ordern är bekräftad informeras beställaren, då meddelas även leveransdatum (då ordern levereras från oss alternativt underleverantör) samt totalpris.

S-N Grafiska i Järfälla AB anlitar främst Exnordica AB för bud inom Storstockholm och Postnord för leverans i övriga delar av Sverige. Annan leverantör än ovan angivna anlitas främst vid större order till flera leveransadresser och utomlands.

Notera att vi aldrig kan garantera när godset är framme hos kund utan endast att godset skickas från oss inom utsatt leveranstid.

Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods skall ställas av kund direkt mot fraktföraren. Mera information om leveransvillkor och ansvarsfördelning kan du läsa om på respektive transportörs hemsidor.

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

Garanti

S-N Grafiska i Järfälla AB lämnar garanti för funktionen på beställd vara. Dock begränsar sig garantin för tryckkvaliteten att motsvara den i de av kunden inskickade originalen.

Filer

S-N Grafiska i Järfälla AB ansvarar inte för kundernas filer eller grafiska material. Vår policy är dock att alla filer under 100 mb arkiveras på vår server minst ett år för eventuell repeat-order.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall kund reklamera omgående, samt på begäran returnera varan. Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation 8 dagar efter att varan mottagits förbehåller sig S-N Grafiska i Järfälla AB rätten att avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid reklamation skall kund kontakta oss. Baserat på den information kunden lämnar i reklamationsärendet kommer vi normalt inom en (1) arbetsdag, att återkomma till kund med besked om lämplig hantering av reklamationen.

Transportskada skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till transportör.

Ansvar för fel

Föreligger fel som S-N Grafiska i Järfälla AB ansvarar för, åtar sig S-N Grafiska i Järfälla AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller ersättningsleverans eller helt eller delvis återbetala köpeskillingen. S-N Grafiska i Järfälla AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Bolaget bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden. Om du som företag vill reklamera ert köp kontaktar du oss.

Övriga villkor

Förutom vad som angivits i ovan försäljningsvillkor gäller köplagen.